5M同步带

来源:本站原创 点击数: 时间:2010年11月12日 【字体:

5m同步带5M同步带齿形是圆弧形齿形消除集中在带齿压力,从而允许更高功率的传动,增长带的使用寿命。5M同步带适用于中小型驱动机上,在耐久性、低维护的地方5M同步带是必需的。
5M同步带设计特点:
1、5M同步带特殊的曲线齿形改善了力的分布情况,并允许更高的总体负荷。
2、5M同步带精确的间隔性带齿确保在滑轮正确的定位槽。
3、5M同步带表面附有坚韧的尼龙保护面,减少带的受损。
4、5M同步带采有的橡胶耐用,并且对环境无污染。

5M同步带设计特点:
1、5M同步带特殊的曲线齿形改善了力的分布情况,并允许更高的总体负荷。
2、5M同步带精确的间隔性带齿确保在滑轮正确的定位槽。
3、5M同步带表面附有坚韧的尼龙保护面,减少带的受损。
4、5M同步带采有的橡胶耐用,并且对环境无污染。
5M同步带识别:
三个部分:指示带的长度,间距和宽度带回来的部分号码。如下图所示。此5M同步带型号,节线长350mm,带宽为15mm。
5M同步带规格
HTD5M同步带详细规格表:
规格 节线长 齿数 规格 节线长 齿数
180-HTD5M 180.00 36 720-HTD5M 720.00 144
210-HTD5M 210.00 42 730-HTD5M 730.00 146
225-HTD5M 225.00 45 950-HTD5M 950.00 190
235-HTD5M 235.00 47 960-HTD5M 960.00 192
250-HTD5M 250.00 50 965-HTD5M 965.00 193
265-HTD5M 265.00 53 975-HTD5M 975.00 195
280-HTD5M 280.00 56 980-HTD5M 980.00 196
285-HTD5M 285.00 57 1000-HTD5M 1000.00 200
295-HTD5M 295.00 59 1050-HTD5M 1050.00 210
300-HTD5M 300.00 60 1080-HTD5M 1080.00 216
305-HTD5M 305.00 61 1100-HTD5M 1100.00 220
310-HTD5M 310.00 62 1125-HTD5M 1125.00 225
320-HTD5M 320.00 64 1145-HTD5M 1145.00 229
325-HTD5M 325.00 65 1150-HTD5M 1150.00 230
330-HTD5M 330.00 66 1160-HTD5M 1160.00 232
335-HTD5M 335.00 67 1175-HTD5M 1175.00 235
340-HTD5M 340.00 68 1190-HTD5M 1190.00 238
345-HTD5M 345.00 69 1200-HTD5M 1200.00 240
350-HTD5M 350.00 70 1210-HTD5M 1210.00 242
355-HTD5M 355.00 71 1225-HTD5M 1225.00 245
360-HTD5M 360.00 72 1250-HTD5M 1250.00 250
365-HTD5M 365.00 63 1270-HTD5M 1270.00 254
375-HTD5M 375.00 75 1340-HTD5M 1340.00 268
385-HTD5M 385.00 77 1350-HTD5M 1350.00 270
400-HTD5M 400.00 80 1380-HTD5M 1380.00 276
405-HTD5M 405.00 81 1400-HTD5M 1400.00 280
410-HTD5M 410.00 82 1420-HTD5M 1420.00 284
420-HTD5M 420.00 84 1455-HTD5M 1455.00 291
425-HTD5M 425.00 85 1490-HTD5M 1490.00 298
450-HTD5M 450.00 90 1500-HTD5M 1500.00 300
460-HTD5M 460.00 92 1595-HTD5M 1595.00 319
470-HTD5M 470.00 94 1690-HTD5M 1690.00 338
475-HTD5M 475.00 95 1700-HTD5M 1700.00 340
480-HTD5M 480.00 96 1720-HTD5M 1720.00 344
490-HTD5M 490.00 98 1760-HTD5M 1760.00 352
500-HTD5M 500.00 100 1800-HTD5M 1800.00 360
505-HTD5M 505.00 101 1870-HTD5M 1870.00 374
520-HTD5M 520.00 104 2000-HTD5M 2000.00 400
525-HTD5M 525.00 105 2050-HTD5M 2050.00 410
530-HTD5M 530.00 106 2100-HTD5M 2100.00 420
535-HTD5M 535.00 107 2250-HTD5M 2250.00 450
540-HTD5M 540.00 108 2350-HTD5M 2350.00 470
550-HTD5M 550.00 110 2500-HTD5M 2500.00 500
560-HTD5M 560.00 112 3255-HTD5M 3255.00 651
565-HTD5M 565.00 113 3750-HTD5M 3750.00 750
570-HTD5M 570.00 114 3770-HTD5M 3770.00 754
575-HTD5M 575.00 115 740-HTD5M 740.00 148
580-HTD5M 580.00 116 745-HTD5M 745.00 149
585-HTD5M 585.00 117 750-HTD5M 750.00 150
590-HTD5M 590.00 118 755-HTD5M 755.00 151
600-HTD5M 600.00 120 770-HTD5M 770.00 154
610-HTD5M 610.00 122 780-HTD5M 780.00 156
615-HTD5M 615.00 123 800-HTD5M 800.00 160
625-HTD5M 625.00 125 810-HTD5M 810.00 162
630-HTD5M 630.00 126 815-HTD5M 815.00 163
635-HTD5M 635.00 127 825-HTD5M 825.00 165
640-HTD5M 640.00 128 830-HTD5M 830.00 166
645-HTD5M 645.00 129 835-HTD5M 835.00 167
650-HTD5M 650.00 130 845-HTD5M 845.00 169
655-HTD5M 655.00 131 850-HTD5M 850.00 170
670-HTD5M 670.00 134 860-HTD5M 860.00 172
690-HTD5M 690.00 138 890-HTD5M 890.00 178
695-HTD5M 695.00 139 900-HTD5M 900.00 180
700-HTD5M 700.00 140 920-HTD5M 920.00 184
710-HTD5M 710.00 142 925-HTD5M 925.00 185
715-HTD5M 715.00 143 935-HTD5M 935.00 187
与 5M同步带 相关的产品
姓 名: 电 话: 地 址: Q Q :